ποδηλασία 2008 & μικρότεροι
ποδηλασία 2007 & μεγαλύτεροι
Τρέξιμο-Δύναμη-Slalom-παιχνίδια
ποδηλασία αγώνας MTB
ποδηλασία 2008 & μικρότεροι
ποδηλασία 2007 & μεγαλύτεροι
ορειβασία
ποδηλασία 2008 & μικρότεροι
ποδηλασία 2007 & μεγαλύτεροι
ορειβασία
ποδηλασία 2008 & μικρότεροι
ποδηλασία 2007 & μεγαλύτεροι
ορειβασία - Παλιοχώρι
ποδηλασία 2008 & μικρότεροι
ποδηλασία 2007 & μεγαλύτεροι
ποδηλασία 2008 & μικρότεροι
ποδηλασία 2007 & μεγαλύτεροι
ποδηλασία - μόνο κάτοχοι δελτίων ποδηλασίας
Πισίνα - Πλειάδες - Κολύμβηση
ποδηλασία αγώνας MTB - Κομοτηνή
ορειβασία - Σταυρός
ποδηλασία 2008 & μικρότεροι
ποδηλασία 2007 & μεγαλύτεροι
Κατασκήνωση ΑΟΦ
καλοκαιρινές διακοπές
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΔΥΝΑΜΗ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ -ΝΕΟΙ ΑΘΛΤ 2018
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΔΥΝΑΜΗ
ΤΡΕΞΙΜΟ/ΜΠΑΤΟΝ-ΟΛΟΙ+Κατάβαση
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ -ΝΕΟΙ ΑΘΛΤ 2018
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΟΛΟΙ+Κατάβαση
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΤ 2018
ΔΥΝΑΜΗ
ΤΡΕΞΙΜΟ/ΜΠΑΤΟΝ-ΟΛΟΙ+Κατάβαση
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΔΥΝΑΜΗ
ΤΡΕΞΙΜΟ/ΜΠΑΤΟΝ-ΟΛΟΙ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΜΠΑΤΟΝ-ΟΛΟΙ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΟΛΟΙ+Κατάβαση
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΤ 2018
ΔΥΝΑΜΗ
ΤΡΕΞΙΜΟ/ΠΕΡΠΑΤ-ΟΛΙ+Κατάβαση
ΡΟΛΛΕΡ-ΟΛΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΔΥΝΑΜΗ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ -ΝΕΟΙ ΑΘΛΤ 2018
ΡΟΛΛΕΡ ΣΚΙ ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΤ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΟΛΟΙ+Κατάβαση
ΔΥΝΑΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΠΕΡΠΑΤ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΔΥΝΑΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΥΝΑΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΟΛΛΕΡ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΤ 2018
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΡΟΛΛΕΡ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΤ 2018
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ-ΟΛΟΙ
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΡΟΛΛΕΡ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΡΟΛΛΕΡ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 2018
ΔΥΝΑΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΡΟΛΛΕΡ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 2018
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΡΟΛΛΕΡ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 2018
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΔΥΝΑΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΕΞΙΜΟ-ΟΛΟΙ
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΡΕΞΙΜΟ=ΜΠΑΤΟΝ-ΟΛΟΙ
ΡΟΛΛΕΡ-ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 2018
ΡΟΛΛΕΡ-ΠΑΛΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ